KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerinizin korunması 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Proşarj Şarj Hizmetleri Anonim Şirketi’nin (“Şirket” veya “Proşarj”) en önemli öncelikleri arasındadır.

İşbu Aydınlatma Metni doğrultusunda Proşarj internet sitesi veya Proşarj mobil uygulaması da dâhil olmak üzere Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilere yönelik sizlerin aydınlatılarak Kanun uyarınca gerekli şeffaflığın sağlanması amaçlanmaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEP

Şirketimizin sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerden faydalanmanız sırasında aşağıda detaylı şekilde açıklanan kişisel verileriniz Kanun’un 4 üncü maddesinde temel ilkelere uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı Kişisel Verileriniz Hukuki Sebep
Proşarj Mobil Uygulama Üyeliğinizin Olması Durumunda • Üyelik işlemlerinin (üyelik oluşturulması, iptali veya bilgi güncelleme) gerçekleştirilmesi, Kimlik Bilgileriniz (Adı Soyadı, TCKN)

İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)

Kullanıcı Bilgisi (Araç Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı İstasyon Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı Tarih Bilgisi)

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması
• Mobil uygulama üzerinden mobil ödeme yapabilmenizi sağlamak Finansal Bilgi (Kart Bilgileri) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması
•Fatura düzenlenmesi veya fatura iptali işlemlerinin yerine getirilmesi Kimlik Bilgileriniz (Adı Soyadı, TCKN)

İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
• İletişim izinlerinizi yönetmenizi sağlanmak İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta)

Kullanıcı Bilgisi (İzin Durum Bilgisi)

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
Proşarj Kart Talep Edilmesi Durumunda •Proşarj Kart’ın sizlere ulaştırılmasının sağlanması Kimlik Bilgileriniz (Adı Soyadı)

İletişim Bilgileri (Adres, Telefon Numarası )

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması
Kişisel Bilgilerinizin Güvenliğinin Sağlanması •Kişisel verilerinizin korunması için gerekli veri güvenliği önlemlerinin alınması

•İletişim bilgilerinin doğruluğunun sağlanması

İşlem Güvenliği Bilgisi (Şifre Bilgileri)

İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta)

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
Kullanıcı Desteği Sağlanması •Taleplerinizin alınması, sonuçlandırılması, gerekli desteğin sağlanması, Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyadı)

İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)

Kullanıcı Bilgisi (Kullanıcı Talep Veya Şikâyetleri, Araç Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı İstasyon Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı Tarih Bilgisi)

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması
•Kullanıcı memnuniyetinin sağlanması Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyadı)

İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)

Kullanıcı Bilgisi (Kullanıcı Talep Veya Şikâyetleri, Araç Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı İstasyon Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı Tarih Bilgisi)

Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi •Resmi kurum veya kuruşlara bilgi verilmesi, talep edilen bilgi ve belgelerin sunulması Kimlik Bilgileriniz (Adı  Soyadı, TCKN)

İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)

Finansal Bilgi (Kart Bilgileri)

Kullanıcı Bilgisi (Araç Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı İstasyon Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı Tarih Bilgisi)

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
•Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi Kimlik Bilgileriniz (Adı Soyadı, TCKN)

Finansal Bilgi (Kart Bilgileri)

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
•Denetim faaliyetlerinin yürütülmesi Kimlik Bilgileriniz (Adı Soyadı, TCKN)

İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)

Finansal Bilgi (Kart Bilgileri)

Kullanıcı Bilgisi (Araç Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı İstasyon Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı Tarih Bilgisi)

 

Hukuki süreçlerin yürütümü •Hukuki süreçlere konu olması durumunda takibi ve gerekli bilgilerin sunumu Kimlik Bilgileriniz (Adı Soyadı, TCKN)

İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)

Kullanıcı Bilgisi (Araç Bilgisi, Kullanıcı Talep veya Şikâyetleri)

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 1. AÇIK RIZANIZ DOĞRULTUSUNDA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ

2.1 Pazarlama Faaliyetleri

Kanun kapsamında bazı amaçlar dahilinde kişisel verilerin işlenebilmesi için ilgilinin açık rızasının alınmış olması gerekmektedir. Kanun’daki kişisel veri işleme şartları doğrultusunda hareket eden Şirketimiz aşağıda yer alan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda üzere kişisel verilerinizi ancak onay vermiş olmanız halinde,

 • Hizmetlerimizin sizlerin beğenilerinize, kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; analiz, segmentasyon veya hedefleme çalışmalarının yürütülmesi; size özel ürün veya hizmet tekliflerinin, yeni ürün duyurularının, kampanyaların, promosyonların sunumu ile diğer pazarlama aktivitelerinin yürütülmesi; anket ve müşteri memnuniyet ölçümü çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda sizlerle elektronik yollarla iletişime geçilmesi amaçları ile işlenebilecek ve amaçlar doğrultusunda hizmet aldığımız üçüncü kişi tedarikçilerimizle paylaşılabilecektir.

2.2 Lokasyon Verilerinin İşlenmesi

Proşarj Mobil Uygulama üzerinden lokasyon verilerinizin işlenmesine onay vermeniz durumunda anlık lokasyon bilginiz size en yakın elektrikli araç şarj istasyonunu açılacak haritadan görebilmeniz amaçlı işlenmektedir. Lokasyon herhangi bir sistemde kayıt edilmemekte ve takip edilmemektedir. Anlık yalnızca bulunduğunuz konuma göre gösterim yapılmaktadır.

Proşarj Mobil Uygulamasının konum servislerinize erişimini istediğiniz herhangi bir vakitte kaldırma imkânınız bulunmaktadır. İlgili işlem telefonunuzun uygulama ayarlarında yer alan konum servislerine erişimine ilişkin bölümden gerçekleştirilebilecektir.

2.3 Mobil Uygulama Bildirimleri

Proşarj Mobil Uygulaması üzerinden bildirimlere onay vermeniz halinde şarj işlemleri, hesap durumu, işlemlerinizin ödeme durumları, Proşarj istasyon ağı hakkındaki gelişmeler ve güncel kampanyalar hakkında bildirim alabilmeniz amaçlı Proşarj Mobil Uygulamasının yüklü olduğu cihazınız üzerinden bildirimler almaya başlayacaksınız. Bildirimleri almayı istediğiniz herhangi bir zaman kapatma imkânınız bulunmaktadır. İlgili işlem telefonunuzun uygulama ayarlarında yer alan bildirimlere ilişkin bölümden gerçekleştirilebilecektir.

 

 1. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin birinci başlığı altında yer verilen amaçların yerine getirilmesi kapsamında yukarıda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda Proşarj Mobil Uygulama, Çağrı Merkezi, WhatsApp, ChatBot, E-posta ve Sosyal Medya vasıtaları ile elde edilmektedir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR

Kişisel verileriniz Kanun’un kişisel verilerin aktarımına ilişkin maddesinde belirtilen şartlara uygun şekilde, aşağıdaki kişilere belirtilen amaçlar doğrultusunda aktarılabilecektir.

 

Aktarılma Amacı Aktarılan Kişisel Verileriniz Hukuki Sebep
Mobil uygulama üyeliğiniz olması durumunda bilgi teknolojileri kapsamında yazılım, bakım, güvenlik ve kişisel verileri barındırma konularında hizmet alınan tedarikçilerimiz Kimlik Bilgileriniz (Adı Soyadı, TCKN)

İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)

Finansal Bilgi (Kart Bilgileri)

Kullanıcı Bilgisi (Araç Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı İstasyon Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı Tarih Bilgisi)

Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Çağrı merkezi kanalı ile taleplerinizin sonuçlandırılması amaçlı hizmet alınan tedarikçilerimiz Kimlik Bilgileriniz (Adı Soyadı)

İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)

Kullanıcı Bilgisi (Kullanıcı Talep Veya Şikayetleri, Araç Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı İstasyon Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı Tarih Bilgisi)

Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
WhatsApp, Chatbot aracılığı ile talep ve şikayetlerinizin alınması ve sonuçlandırılması amaçlı hizmet alınan tedarikçilerimiz Kimlik Bilgileriniz (Adı Soyadı)

İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)

Kullanıcı Bilgisi (Kullanıcı Talep Veya Şikâyetleri, Araç Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı İstasyon Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı Tarih Bilgisi)

Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Sosyal medya kanalı ile taleplerinizin sonuçlandırılması amaçlı hizmet alınan tedarikçilerimiz Kimlik Bilgileriniz (Adı Soyadı)

İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)

Kullanıcı Bilgisi (Kullanıcı Talep Veya Şikayetleri, Araç Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı İstasyon Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı Tarih Bilgisi)

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
Tarafınıza ileti gönderilmesi amaçlı hizmet alınan tedarikçilerimiz İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta)

Kullanıcı Bilgisi (İzin Durum Bilgisi)

Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Proşarj Kart teslimi amacıyla kargo hizmeti alınan tedarikçilerimiz Kimlik Bilgileriniz (Adı Soyadı)

İletişim Bilgileri (Adres, Cep Telefonu Numarası)

Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Kart saklama hizmeti alınan tedarikçilerimiz Finansal Bilgi (Kart Bilgileri) Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Hukuki yükümlülüklerimiz kapsamında kanunen yetkili kamu kurumları ile kanunen yetkili özel kurumlar ile hukuki destek aldığımız iş ortaklarımız Kimlik Bilgileriniz (Adı Soyadı, TCKN)

İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)

Finansal Bilgi (Kart Bilgileri)

Kullanıcı Bilgisi (Araç Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı İstasyon Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı Tarih Bilgisi)

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 1. İlgili Kişi Olarak Haklarınız

İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin silindiğinin veya yok edildiğinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıdaki iletişim adreslerine iletebilirsiniz.

Posta Adresi: Nasuh Akar Mah. 1403 Cad. Fatih Blok No: 8 İç Kapı No: 9 Çankaya / ANKARA

E-mail Adres: info@getaenerji.com

KEP: prosarj@hs06.kep.tr